Sentencias Judiciales

Nombre y ApellidoBeneficioDetalleMes
CASTRO BXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX65180Junio 2019
CASTRO CXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX84170Junio 2019
CASTRO GXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX64660NO BENEFICIAJunio 2019
CASTRO GXXXXXXXXXXXXXXXXXXX110XXX75530Junio 2019
CASTRO HXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX45970Junio 2019
CASTRO JXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX18190Junio 2019
CASTRO JXXXXXXXXXXXXXXXXXXX170XXX19790Junio 2019
CASTRO LXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX13370Junio 2019
CASTRO MXXXXXXXXXXXXXXXXXXX010XXX01020NO BENEFICIAJunio 2019
CASTRO MXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX08550Junio 2019
CASTRO MXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX43930Junio 2019
CASTRO NXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX08290Junio 2019
CASTRO RXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX16630Junio 2019
CASTRO SXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX10580Junio 2019
CASTRONUXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX34400Junio 2019
CASTROVIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX84270Junio 2019
CASUCCIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX26090Junio 2019
CATALANIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX27780Junio 2019
CATALANOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX15610Junio 2019
CATERA LXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX49560Junio 2019
CATTALINXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX24320Junio 2019
CATTANEOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX97720Junio 2019
CATTANEOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX96300Junio 2019
CATTANEOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX57040NO BENEFICIAJunio 2019
CATUOGNOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX13650Junio 2019
CAUTERUCXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX87740Junio 2019
CAVA SUSXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX62990Junio 2019
CAVAGNA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX05900Junio 2019
CAVAGNARXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX16920Junio 2019
CAVALERIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX11360Junio 2019
CAVALLO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX08360Junio 2019
CAVEZZALXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX23060Junio 2019
CAVUOTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX49750Junio 2019
CAYUN ELXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX66600NO BENEFICIAJunio 2019
CAZORLA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX11050Junio 2019
CEAN ROBXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX53320Junio 2019
CEBALLOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX02150Junio 2019
CEBALLOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX74360Junio 2019
CECCHINAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX71480Junio 2019
CEJAS BLXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX91920Junio 2019
CEJAS DOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX35520Junio 2019
CELLARIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX72670Junio 2019
CENDOYA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX80670Junio 2019
CENTENO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX93700Junio 2019
CENTENO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX170XXX95590Junio 2019
CENTURIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX055XXX06960Junio 2019
CEPEDA RXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX56440Junio 2019
CERAVOLOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX62280Junio 2019
CERDA MAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX70380Junio 2019
CERDA MEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX82220Junio 2019
CERDA OLXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX54890NO BENEFICIAJunio 2019
CERDAN CXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX39490Junio 2019
CERIANI XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX98880Junio 2019
CERINI EXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX61660Junio 2019
CERIONE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX23480NO BENEFICIAJunio 2019
CERNADASXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX13440Junio 2019
CERNOTTIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX17020Junio 2019
CERULLI XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX32540Junio 2019
CERUTTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX35990NO BENEFICIAJunio 2019
CERUTTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX67690Junio 2019
CESAR MAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX74240Junio 2019
CESARETTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX98240Junio 2019
CESARETTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX28810Junio 2019
CESCHINIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX010XXX33260Junio 2019
CESTARO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX57590Junio 2019
CEVASCO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX24410Junio 2019
CHA#I SEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX010XXX28530Junio 2019
CHAAR JUXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX11490Junio 2019
CHABRANDXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX30270Junio 2019
CHACON EXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX24890Junio 2019
CHACON HXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX18520Junio 2019
CHACON JXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX46820NO BENEFICIAJunio 2019
CHACON MXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX01060Junio 2019
CHAIA SUXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX56500NO BENEFICIAJunio 2019
CHAILE BXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX07520Junio 2019
CHAILE IXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX64500Junio 2019
CHAILE RXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX15210Junio 2019
CHAMULA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX74410Junio 2019
CHANTADAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX24280Junio 2019
CHAPAR JXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX36690Junio 2019
CHAPELETXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX36870Junio 2019
CHAPORI XXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX57420Junio 2019
CHAVARRIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX83070Junio 2019
CHAVES AXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX64870Junio 2019
CHAVES BXXXXXXXXXXXXXXXXXXX010XXX74720Junio 2019
CHAVES EXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX98600Junio 2019
CHAVEZ FXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX52530Junio 2019
CHAVEZ RXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX70770Junio 2019
CHAZARREXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX12020Junio 2019
CHECHELNXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX43310Junio 2019
CHEIN LIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX85700Junio 2019
CHENA OFXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX55910Junio 2019
CHENTORBXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX25020Junio 2019
CHERRI MXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX02500Junio 2019
CHIAPPERXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX21990Junio 2019
CHIARADIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX88990Junio 2019
CHIARELLXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX80970Junio 2019
CHIARIOTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX86660Junio 2019
CHIAVETTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX02690NO BENEFICIAJunio 2019
CHIAVOLAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX61070Junio 2019