Sentencias Judiciales

Nombre y ApellidoBeneficioDetalleMes
ESCALADAXXXXXXXXXXX155XXX96620NO BENEFICIAMayo 2020
ESCALANTXXXXXXXXXXX150XXX33740NO BENEFICIAMayo 2020
ESCOBAR XXXXXXXXXXX150XXX08910Mayo 2020
ESCODA MXXXXXXXXXXX150XXX05280Mayo 2020
ESCUDEROXXXXXXXXXXX150XXX60780Mayo 2020
ESCUDEROXXXXXXXXXXX150XXX06300Mayo 2020
ESKENAZIXXXXXXXXXXX150XXX06830Mayo 2020
ESPERANZXXXXXXXXXXX150XXX76140Mayo 2020
ESPI#EIRXXXXXXXXXXX145XXX08290Mayo 2020
ESPINO LXXXXXXXXXXX150XXX36490Mayo 2020
ESPINOSAXXXXXXXXXXX150XXX72840Mayo 2020
ESPINOZAXXXXXXXXXXX150XXX07470NO BENEFICIAMayo 2020
ESPINOZAXXXXXXXXXXX150XXX44760Mayo 2020
ESPOSITOXXXXXXXXXXX150XXX81190Mayo 2020
ESTEVES XXXXXXXXXXX150XXX28360Mayo 2020
ESTEVEZ XXXXXXXXXXX150XXX71260Mayo 2020
ESTEVEZ XXXXXXXXXXX150XXX92360Mayo 2020
ESTEVEZ XXXXXXXXXXX150XXX99620Mayo 2020
ESTRADA XXXXXXXXXXX150XXX01330Mayo 2020
ESTRADA XXXXXXXXXXX150XXX52340Mayo 2020
ETCHECOPXXXXXXXXXXX155XXX27890Mayo 2020
ETCHEPARXXXXXXXXXXX150XXX67230Mayo 2020
EUSA JUAXXXXXXXXXXX150XXX39330Mayo 2020
FACCIO PXXXXXXXXXXX150XXX33370Mayo 2020
FAILACHEXXXXXXXXXXX150XXX92870Mayo 2020
FAINBLUMXXXXXXXXXXX150XXX68020Mayo 2020
FAJOLI NXXXXXXXXXXX155XXX31210Mayo 2020
FALCO NUXXXXXXXXXXX150XXX86420Mayo 2020
FALCON JXXXXXXXXXXX150XXX70800Mayo 2020
FALIERO XXXXXXXXXXX150XXX05620Mayo 2020
FANTONI XXXXXXXXXXX150XXX18090Mayo 2020
FARFAN FXXXXXXXXXXX150XXX16940Mayo 2020
FARIAS OXXXXXXXXXXX145XXX81400Mayo 2020
FARIZANOXXXXXXXXXXX010XXX92940NO BENEFICIAMayo 2020
FARUGGIOXXXXXXXXXXX150XXX40900Mayo 2020
FASANO JXXXXXXXXXXX150XXX12450Mayo 2020
FASCE ALXXXXXXXXXXX110XXX56250NO BENEFICIAMayo 2020
FASOLETTXXXXXXXXXXX150XXX98490Mayo 2020
FATTET AXXXXXXXXXXX150XXX50820Mayo 2020
FAUNDEZ XXXXXXXXXXX150XXX11980Mayo 2020
FAURE JOXXXXXXXXXXX120XXX50040Mayo 2020
FAVERIO XXXXXXXXXXX150XXX43080Mayo 2020
FAZIO JOXXXXXXXXXXX150XXX78770Mayo 2020
FEBRE JUXXXXXXXXXXX150XXX17500Mayo 2020
FEDERICOXXXXXXXXXXX150XXX42410Mayo 2020
FEITT RAXXXXXXXXXXX150XXX07210Mayo 2020
FELD ELSXXXXXXXXXXX150XXX03780Mayo 2020
FELDCHTEXXXXXXXXXXX150XXX90620Mayo 2020
FELDMANNXXXXXXXXXXX150XXX78050Mayo 2020
FELTRIN XXXXXXXXXXX110XXX50360Mayo 2020
FEREZ ALXXXXXXXXXXX150XXX86430NO BENEFICIAMayo 2020
FERMANYAXXXXXXXXXXX150XXX44220NO BENEFICIAMayo 2020
FERME ALXXXXXXXXXXX150XXX94250Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX145XXX49740Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX150XXX00670Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX150XXX54620Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX150XXX62320Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX150XXX53550Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX150XXX89250Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX150XXX39280Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX090XXX04660Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX150XXX16260Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX150XXX95400Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX076XXX20770Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX130XXX37630NO BENEFICIAMayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX150XXX14270Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX150XXX23240Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX145XXX29870Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX150XXX99780Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX155XXX46470Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX150XXX86070Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX150XXX80760NO BENEFICIAMayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX150XXX70120Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX150XXX07920Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX150XXX35740Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX155XXX34310Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX150XXX83440Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX150XXX33100Mayo 2020
FERNANDEXXXXXXXXXXX155XXX28990Mayo 2020
FERRARI XXXXXXXXXXX150XXX80140Mayo 2020
FERRARI XXXXXXXXXXX150XXX32310Mayo 2020
FERREIRAXXXXXXXXXXX150XXX26360NO BENEFICIAMayo 2020
FERREIRAXXXXXXXXXXX150XXX82960Mayo 2020
FERRERASXXXXXXXXXXX150XXX68360Mayo 2020
FERRERI XXXXXXXXXXX150XXX15100Mayo 2020
FERRERO XXXXXXXXXXX150XXX04720Mayo 2020
FERREYRAXXXXXXXXXXX150XXX19330Mayo 2020
FERREYRAXXXXXXXXXXX155XXX27490Mayo 2020
FERRUA EXXXXXXXXXXX150XXX78760Mayo 2020
FESTA NEXXXXXXXXXXX150XXX36480Mayo 2020
FICOSECCXXXXXXXXXXX150XXX26090Mayo 2020
FIEDOTINXXXXXXXXXXX150XXX26290Mayo 2020
FIERRO AXXXXXXXXXXX150XXX26830Mayo 2020
FIGUEROAXXXXXXXXXXX150XXX00410NO BENEFICIAMayo 2020
FILIPOVIXXXXXXXXXXX010XXX10900Mayo 2020
FILIPPONXXXXXXXXXXX150XXX56710Mayo 2020
FINKE NEXXXXXXXXXXX150XXX18210Mayo 2020
FIORDELIXXXXXXXXXXX150XXX03430Mayo 2020
FIORETTIXXXXXXXXXXX150XXX54400Mayo 2020
FIORETTOXXXXXXXXXXX150XXX45420Mayo 2020