Sentencias Judiciales

Nombre y ApellidoBeneficioDetalleMes
ESTRADA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX51460Abril 2019
FABIANO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX01110Abril 2019
FABIO MAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX16890Abril 2019
FACCIUTOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX29410Abril 2019
FAGIOLI XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX57920Abril 2019
FALASCHIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX500XXX83400Abril 2019
FALCON JXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX46760Abril 2019
FALCON NXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX83620Abril 2019
FALCONI XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX26570Abril 2019
FALLETTIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX85230Abril 2019
FANELLI XXXXXXXXXXXXXXXXXXX040XXX24280Abril 2019
FARAUDO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX040XXX87150Abril 2019
FARIAS DXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX32530Abril 2019
FARIAS SXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX98640Abril 2019
FARNOCCHXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX04300Abril 2019
FARONI EXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX41790Abril 2019
FAUSTO NXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX19470Abril 2019
FEDEL YOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX82720NO BENEFICIAAbril 2019
FEDERICOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX31090Abril 2019
FEITELERXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX13060NO BENEFICIAAbril 2019
FELDMAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX54340Abril 2019
FEMENIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX43860Abril 2019
FEREGOTTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX05200Abril 2019
FERES ROXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX79190Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX87930Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX31910Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX99810Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX81950Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX88580Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX55430Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX42560Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX27020Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX89670Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX071XXX70590Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX25940Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX17720Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX62960Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX56210Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX56800Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX010XXX75820Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX11190Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX16520Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX55950Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX15750Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX36460NO BENEFICIAAbril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX05390Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX65970Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX44320Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX34990Abril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX05520NO BENEFICIAAbril 2019
FERNANDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX13050Abril 2019
FERRABONXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX73780Abril 2019
FERRAIUOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX115XXX78630Abril 2019
FERRARESXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX97030Abril 2019
FERRARI XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX48360Abril 2019
FERRARI XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX48660Abril 2019
FERRARI XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX07670Abril 2019
FERRARI XXXXXXXXXXXXXXXXXXX010XXX25910NO BENEFICIAAbril 2019
FERRERESXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX00180Abril 2019
FERRERI XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX31520Abril 2019
FERRERO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX06930Abril 2019
FERRERO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX11260Abril 2019
FERREYRAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX17390NO BENEFICIAAbril 2019
FERREYRAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX09400Abril 2019
FERREYRAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX19510Abril 2019
FERREYRAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX97220NO BENEFICIAAbril 2019
FERREYRAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX84190Abril 2019
FERREYRAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX19940Abril 2019
FERREYRAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX41030NO BENEFICIAAbril 2019
FERRIGNOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX02610Abril 2019
FERRO NEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX68240Abril 2019
FERRO NEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX75460Abril 2019
FIGINI JXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX02790Abril 2019
FIGUEIRAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX32460Abril 2019
FIGUEREDXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX38070Abril 2019
FIGUEREDXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX39420Abril 2019
FIGUEROAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX71090NO BENEFICIAAbril 2019
FIGUEROAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX48830Abril 2019
FIGUEROAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX130XXX62430NO BENEFICIAAbril 2019
FINELLI XXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX09300Abril 2019
FIORILLOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX86470NO BENEFICIAAbril 2019
FISICAROXXXXXXXXXXXXXXXXXXX035XXX34160Abril 2019
FISSER NXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX04270Abril 2019
FIURI OLXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX98040NO BENEFICIAAbril 2019
FIUZA DAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX010XXX22180NO BENEFICIAAbril 2019
FLECCHIAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX71770Abril 2019
FLORES AXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX32350Abril 2019
FLORES AXXXXXXXXXXXXXXXXXXX115XXX50860Abril 2019
FLORES CXXXXXXXXXXXXXXXXXXX110XXX42320Abril 2019
FLORES DXXXXXXXXXXXXXXXXXXX520XXX02650Abril 2019
FOGO ROBXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX44180Abril 2019
FOGOLINIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX15910Abril 2019
FONTANA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX11510Abril 2019
FONTANA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX65270Abril 2019
FONTENLAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX06990Abril 2019
FORCINITXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX09290Abril 2019
FORLLA AXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX83610Abril 2019
FORNARO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX95680Abril 2019
FORNEIROXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX75780NO BENEFICIAAbril 2019
FORTUNATXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX46260Abril 2019