Sentencias Judiciales

Nombre y ApellidoBeneficioDetalleMes
BELLINI XXXXXXXXXXXXXXX150XXX23060Julio 2020
BELLINZOXXXXXXXXXXXXXXX150XXX32040Julio 2020
BELLO ANXXXXXXXXXXXXXXX150XXX70290Julio 2020
BELLO JUXXXXXXXXXXXXXXX150XXX07770Julio 2020
BELLO NIXXXXXXXXXXXXXXX090XXX19080NO BENEFICIAJulio 2020
BELLO TUXXXXXXXXXXXXXXX150XXX89770Julio 2020
BELLONI XXXXXXXXXXXXXXX150XXX19990Julio 2020
BELMONTEXXXXXXXXXXXXXXX150XXX70050Julio 2020
BELON JUXXXXXXXXXXXXXXX150XXX79100Julio 2020
BELTRAN XXXXXXXXXXXXXXX150XXX76750NO BENEFICIAJulio 2020
BELTRAN XXXXXXXXXXXXXXX150XXX04420Julio 2020
BELTRAN XXXXXXXXXXXXXXX150XXX16360NO BENEFICIAJulio 2020
BELUZZO XXXXXXXXXXXXXXX150XXX13680Julio 2020
BELVIA SXXXXXXXXXXXXXXX150XXX46070Julio 2020
BENA JOSXXXXXXXXXXXXXXX150XXX40830Julio 2020
BENAVIDEXXXXXXXXXXXXXXX150XXX13790Julio 2020
BENAVIDEXXXXXXXXXXXXXXX150XXX48910Julio 2020
BENAVIDEXXXXXXXXXXXXXXX150XXX03030Julio 2020
BENCZ LIXXXXXXXXXXXXXXX015XXX44751NO BENEFICIAJulio 2020
BENDER AXXXXXXXXXXXXXXX150XXX80850Julio 2020
BENEDETTXXXXXXXXXXXXXXX150XXX72240Julio 2020
BENEDETTXXXXXXXXXXXXXXX150XXX73950Julio 2020
BENEDETTXXXXXXXXXXXXXXX150XXX23910NO BENEFICIAJulio 2020
BENEDETTXXXXXXXXXXXXXXX150XXX10930Julio 2020
BENEITEZXXXXXXXXXXXXXXX150XXX21160Julio 2020
BENGOCHEXXXXXXXXXXXXXXX150XXX13890NO BENEFICIAJulio 2020
BENGOLEAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX69410Julio 2020
BENITES XXXXXXXXXXXXXXX150XXX71530Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX94060Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX155XXX31260Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX89000Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX70600Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX89590Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX99190Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX96780Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX89950Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX58190Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX74410Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX155XXX86910Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX50390Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX51000Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX45450Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX37090Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX09560Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX25710Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX08790NO BENEFICIAJulio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX04950Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX20450Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX00270Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX01840Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX10150Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX12760Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX50440Julio 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX12090Julio 2020
BENITO JXXXXXXXXXXXXXXX150XXX65780Julio 2020
BENITO RXXXXXXXXXXXXXXX150XXX11910Julio 2020
BENTANCOXXXXXXXXXXXXXXX150XXX49320Julio 2020
BENTANCOXXXXXXXXXXXXXXX150XXX26750Julio 2020
BEOVIDE XXXXXXXXXXXXXXX150XXX90820Julio 2020
BERALDI XXXXXXXXXXXXXXX150XXX62130Julio 2020
BERALDI XXXXXXXXXXXXXXX150XXX57310Julio 2020
BERARDOZXXXXXXXXXXXXXXX150XXX67590Julio 2020
BERASAINXXXXXXXXXXXXXXX150XXX37760Julio 2020
BERASATEXXXXXXXXXXXXXXX150XXX94810Julio 2020
BERDUN NXXXXXXXXXXXXXXX150XXX58430Julio 2020
BERETTA XXXXXXXXXXXXXXX150XXX13410Julio 2020
BEREZIN XXXXXXXXXXXXXXX150XXX02520Julio 2020
BERGAGLIXXXXXXXXXXXXXXX150XXX38050Julio 2020
BERGALLOXXXXXXXXXXXXXXX150XXX29020Julio 2020
BERGER UXXXXXXXXXXXXXXX150XXX36610Julio 2020
BERGNA RXXXXXXXXXXXXXXX150XXX70280Julio 2020
BERLUSCOXXXXXXXXXXXXXXX155XXX28400Julio 2020
BERMANI XXXXXXXXXXXXXXX150XXX43620Julio 2020
BERNADO XXXXXXXXXXXXXXX150XXX46950Julio 2020
BERNAL JXXXXXXXXXXXXXXX150XXX18160Julio 2020
BERNAL JXXXXXXXXXXXXXXX150XXX69260Julio 2020
BERNARDIXXXXXXXXXXXXXXX150XXX79340Julio 2020
BERNARDOXXXXXXXXXXXXXXX150XXX56520Julio 2020
BERNART XXXXXXXXXXXXXXX150XXX12700Julio 2020
BERNASCOXXXXXXXXXXXXXXX150XXX63280Julio 2020
BERNAT JXXXXXXXXXXXXXXX150XXX00990Julio 2020
BERNOCCOXXXXXXXXXXXXXXX040XXX27540NO BENEFICIAJulio 2020
BERNSTEIXXXXXXXXXXXXXXX150XXX88530Julio 2020
BERRA PAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX28450Julio 2020
BERTACCIXXXXXXXXXXXXXXX150XXX23710Julio 2020
BERTAGNIXXXXXXXXXXXXXXX150XXX22690Julio 2020
BERTOGLIXXXXXXXXXXXXXXX150XXX65730Julio 2020
BERTOLAMXXXXXXXXXXXXXXX150XXX48540Julio 2020
BERTONE XXXXXXXXXXXXXXX150XXX07800Julio 2020
BERTONE XXXXXXXXXXXXXXX150XXX27740Julio 2020
BERTONI XXXXXXXXXXXXXXX150XXX65550NO BENEFICIAJulio 2020
BERTONI XXXXXXXXXXXXXXX150XXX97120NO BENEFICIAJulio 2020
BERUTI AXXXXXXXXXXXXXXX150XXX85050NO BENEFICIAJulio 2020
BERZAGHIXXXXXXXXXXXXXXX150XXX10660Julio 2020
BESPACIAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX60610NO BENEFICIAJulio 2020
BESSO VIXXXXXXXXXXXXXXX150XXX43160NO BENEFICIAJulio 2020
BESSONARXXXXXXXXXXXXXXX150XXX48870NO BENEFICIAJulio 2020
BESUSCHIXXXXXXXXXXXXXXX150XXX79240Julio 2020
BEVACQUAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX50220Julio 2020
BEVILACQXXXXXXXXXXXXXXX150XXX54310Julio 2020