Sentencias Judiciales

Nombre y ApellidoBeneficioDetalleMes
CARRUZ CXXXXXXX155XXX60821Enero 2019
CARTAVIOXXXXXXX150XXX25760Enero 2019
CARUSSO XXXXXXX540XXX72950Enero 2019
CASADO RXXXXXXX150XXX77760Enero 2019
CASAGRANXXXXXXX150XXX55610Enero 2019
CASAL ARXXXXXXX150XXX20770Enero 2019
CASALES XXXXXXX150XXX46520NO BENEFICIAEnero 2019
CASARAVIXXXXXXX160XXX37100Enero 2019
CASARETTXXXXXXX150XXX95350Enero 2019
CASARINOXXXXXXX150XXX74900Enero 2019
CASAS HOXXXXXXX150XXX27440Enero 2019
CASAS LUXXXXXXX150XXX01750Enero 2019
CASCARDIXXXXXXX150XXX33080Enero 2019
CASIANO XXXXXXX155XXX93000Enero 2019
CASSIANOXXXXXXX150XXX83120Enero 2019
CASSOLATXXXXXXX150XXX42240Enero 2019
CASTELLIXXXXXXX150XXX45080NO BENEFICIAEnero 2019
CASTELLOXXXXXXX150XXX92290Enero 2019
CASTILLOXXXXXXX150XXX15370Enero 2019
CASTILLOXXXXXXX150XXX39640Enero 2019
CASTILLOXXXXXXX155XXX79510Enero 2019
CASTILLOXXXXXXX150XXX83950Enero 2019
CASTILLOXXXXXXX150XXX51250NO BENEFICIAEnero 2019
CASTINO XXXXXXX150XXX58980Enero 2019
CASTRO AXXXXXXX150XXX46870Enero 2019
CASTRO JXXXXXXX090XXX45000Enero 2019
CASTRO LXXXXXXX150XXX71260Enero 2019
CASTRO MXXXXXXX150XXX27750Enero 2019
CASTRO MXXXXXXX010XXX01020Enero 2019
CASTRO RXXXXXXX150XXX82760Enero 2019
CASTRO RXXXXXXX150XXX65530Enero 2019
CASTRONUXXXXXXX150XXX86770Enero 2019
CASULA FXXXXXXX150XXX57290Enero 2019
CATALAN XXXXXXX150XXX44500NO BENEFICIAEnero 2019
CATALANOXXXXXXX150XXX11540Enero 2019
CATALDI XXXXXXX150XXX46020Enero 2019
CATANI MXXXXXXX155XXX11250NO BENEFICIAEnero 2019
CATINARIXXXXXXX150XXX76000Enero 2019
CATRACCHXXXXXXX150XXX36370Enero 2019
CATTANEOXXXXXXX010XXX16740Enero 2019
CAVIGLIAXXXXXXX150XXX53140Enero 2019
CEBALLO XXXXXXX150XXX98270Enero 2019
CEBALLOSXXXXXXX155XXX12070Enero 2019
CEBALLOSXXXXXXX150XXX24230Enero 2019
CEBALLOSXXXXXXX150XXX08090Enero 2019
CELENZA XXXXXXX150XXX06330Enero 2019
CELI SARXXXXXXX155XXX18900Enero 2019
CENA MERXXXXXXX150XXX44560Enero 2019
CENTENO XXXXXXX150XXX75080Enero 2019
CENTENO XXXXXXX150XXX22990Enero 2019
CENTENO XXXXXXX150XXX48090Enero 2019
CENTURIOXXXXXXX155XXX22800Enero 2019
CEPE#AS XXXXXXX150XXX40340Enero 2019
CEPEDA DXXXXXXX150XXX46230Enero 2019
CERMINARXXXXXXX090XXX70660Enero 2019
CERUTTI XXXXXXX150XXX68840Enero 2019
CERVI RUXXXXXXX150XXX57970Enero 2019
CESARINOXXXXXXX150XXX26530Enero 2019
CESPEDESXXXXXXX150XXX93140Enero 2019
CESTARO XXXXXXX150XXX27350Enero 2019
CHA ALICXXXXXXX155XXX70760Enero 2019
CHAKI SEXXXXXXX150XXX28380Enero 2019
CHAPAR JXXXXXXX150XXX36690Enero 2019
CHAPARROXXXXXXX155XXX47110Enero 2019
CHAPO ANXXXXXXX150XXX14230Enero 2019
CHAVERO XXXXXXX155XXX50620Enero 2019
CHAVEZ EXXXXXXX150XXX31610Enero 2019
CHECHELNXXXXXXX150XXX43310Enero 2019
CHEDDA BXXXXXXX076XXX34410Enero 2019
CHENA DOXXXXXXX150XXX59420Enero 2019
CHENLO JXXXXXXX150XXX67350Enero 2019
CHESEAUXXXXXXXX090XXX88140Enero 2019
CHEUQUELXXXXXXX155XXX80891Enero 2019
CHIABRANXXXXXXX150XXX53640Enero 2019
CHIANI RXXXXXXX150XXX11210Enero 2019
CHIMENTIXXXXXXX150XXX81000Enero 2019
CHIOFALOXXXXXXX150XXX71420NO BENEFICIAEnero 2019
CHIOTASSXXXXXXX150XXX57450Enero 2019
CHOCOBARXXXXXXX150XXX08520Enero 2019
CHRISTOVXXXXXXX150XXX76980Enero 2019
CHYTIL JXXXXXXX150XXX86860Enero 2019
CIAMPECHXXXXXXX150XXX18650Enero 2019
CICCONE XXXXXXX150XXX64760NO BENEFICIAEnero 2019
CICERO MXXXXXXX150XXX18150Enero 2019
CID VICEXXXXXXX150XXX45500Enero 2019
CIFUENTEXXXXXXX110XXX36010Enero 2019
CIGNETTIXXXXXXX150XXX13490Enero 2019
CIGNOLI XXXXXXX150XXX89090NO BENEFICIAEnero 2019
CIMINO AXXXXXXX150XXX05420Enero 2019
CINGOLANXXXXXXX150XXX38470Enero 2019
CINGULANXXXXXXX150XXX25760Enero 2019
CINI MARXXXXXXX155XXX47390Enero 2019
CINQUEMAXXXXXXX150XXX52000Enero 2019
CINTO COXXXXXXX150XXX74380Enero 2019
CIOCCA AXXXXXXX040XXX85260Enero 2019
CIRIACO XXXXXXX150XXX50390Enero 2019
CISNEROSXXXXXXX150XXX42620Enero 2019
CISNEROSXXXXXXX150XXX60230Enero 2019
CLAR NILXXXXXXX150XXX19160Enero 2019
CLAVERO XXXXXXX150XXX76270Enero 2019