Sentencias Judiciales

Nombre y ApellidoBeneficioDetalleMes
CASTRO SXXXXXXXXXXX150XXX43610Mayo 2020
CATALAN XXXXXXXXXXX150XXX80690Mayo 2020
CATANIA XXXXXXXXXXX150XXX99400Mayo 2020
CATTAI RXXXXXXXXXXX150XXX31600Mayo 2020
CAULO ROXXXXXXXXXXX150XXX44800Mayo 2020
CAUSA JUXXXXXXXXXXX145XXX74750Mayo 2020
CAVALLI XXXXXXXXXXX150XXX01530Mayo 2020
CAVANA MXXXXXXXXXXX150XXX81380Mayo 2020
CEDEIRA XXXXXXXXXXX150XXX49350Mayo 2020
CEJAS MAXXXXXXXXXXX150XXX01590Mayo 2020
CELONI FXXXXXXXXXXX150XXX87220Mayo 2020
CENTENO XXXXXXXXXXX150XXX62120Mayo 2020
CENTRONIXXXXXXXXXXX150XXX20040Mayo 2020
CENTURIOXXXXXXXXXXX150XXX87770Mayo 2020
CEPEDA HXXXXXXXXXXX150XXX04820Mayo 2020
CEPEDA MXXXXXXXXXXX150XXX63650Mayo 2020
CEPPA JUXXXXXXXXXXX150XXX82630Mayo 2020
CERESA AXXXXXXXXXXX150XXX83560NO BENEFICIAMayo 2020
CEREZO LXXXXXXXXXXX150XXX82900Mayo 2020
CERIANA XXXXXXXXXXX150XXX26840Mayo 2020
CERVINI XXXXXXXXXXX150XXX61800Mayo 2020
CES NORBXXXXXXXXXXX150XXX26590NO BENEFICIAMayo 2020
CESETTI XXXXXXXXXXX150XXX20920Mayo 2020
CESPEDESXXXXXXXXXXX150XXX67970Mayo 2020
CHAMORROXXXXXXXXXXX150XXX77530Mayo 2020
CHAMORROXXXXXXXXXXX150XXX49560Mayo 2020
CHAMORROXXXXXXXXXXX150XXX31780Mayo 2020
CHAMPALAXXXXXXXXXXX150XXX96420Mayo 2020
CHANCALAXXXXXXXXXXX150XXX83120Mayo 2020
CHAUQUE XXXXXXXXXXX155XXX67530NO BENEFICIAMayo 2020
CHAVEZ RXXXXXXXXXXX150XXX54930Mayo 2020
CHIARI FXXXXXXXXXXX150XXX32430Mayo 2020
CHICLANAXXXXXXXXXXX150XXX96640Mayo 2020
CHILLARIXXXXXXXXXXX150XXX99470Mayo 2020
CHIRICOLXXXXXXXXXXX150XXX22460Mayo 2020
CHOCOBARXXXXXXXXXXX150XXX38850Mayo 2020
CHRISTOPXXXXXXXXXXX150XXX78850Mayo 2020
CHULAK DXXXXXXXXXXX150XXX91380Mayo 2020
CIANCAGLXXXXXXXXXXX150XXX74790Mayo 2020
CIANNI FXXXXXXXXXXX150XXX25260NO BENEFICIAMayo 2020
CIARLANTXXXXXXXXXXX150XXX75680Mayo 2020
CILIONE XXXXXXXXXXX155XXX71900Mayo 2020
CIMINO IXXXXXXXXXXX150XXX93740Mayo 2020
CINCUNEGXXXXXXXXXXX150XXX37770Mayo 2020
CIOCALA XXXXXXXXXXX155XXX68670Mayo 2020
CIPRIANOXXXXXXXXXXX150XXX55360Mayo 2020
CIRIGLIAXXXXXXXXXXX145XXX84340Mayo 2020
CISERO MXXXXXXXXXXX150XXX57020Mayo 2020
CISTARO XXXXXXXXXXX150XXX54630Mayo 2020
CITRO BAXXXXXXXXXXX150XXX43520Mayo 2020
CLAIMAN XXXXXXXXXXX150XXX79440Mayo 2020
CLIMENT XXXXXXXXXXX150XXX91900Mayo 2020
COBAS MAXXXXXXXXXXX155XXX27930Mayo 2020
COGLIOLOXXXXXXXXXXX155XXX32610Mayo 2020
COLAIACOXXXXXXXXXXX150XXX05200Mayo 2020
COLAPAOLXXXXXXXXXXX150XXX68120NO BENEFICIAMayo 2020
COLLINO XXXXXXXXXXX155XXX18290Mayo 2020
COLMAN VXXXXXXXXXXX150XXX72020Mayo 2020
COLOMBO XXXXXXXXXXX150XXX97700Mayo 2020
COLOMBO XXXXXXXXXXX150XXX82450Mayo 2020
COLOMBO XXXXXXXXXXX150XXX09910Mayo 2020
COLOMBO XXXXXXXXXXX150XXX40290Mayo 2020
COLOMBO XXXXXXXXXXX150XXX28660Mayo 2020
COLONNA XXXXXXXXXXX150XXX73150Mayo 2020
COLUCCI XXXXXXXXXXX150XXX69370Mayo 2020
COMAJUANXXXXXXXXXXX150XXX51630Mayo 2020
COMBET BXXXXXXXXXXX150XXX81730Mayo 2020
CONSIGLIXXXXXXXXXXX150XXX17970Mayo 2020
CONSINSKXXXXXXXXXXX150XXX23550Mayo 2020
CONTE ADXXXXXXXXXXX090XXX49330Mayo 2020
CONTI ALXXXXXXXXXXX150XXX47870Mayo 2020
CONTIN EXXXXXXXXXXX150XXX65210Mayo 2020
CONTRERAXXXXXXXXXXX150XXX48840Mayo 2020
CONVERS XXXXXXXXXXX150XXX99120Mayo 2020
CONVERTIXXXXXXXXXXX150XXX79790NO BENEFICIAMayo 2020
COPPOTELXXXXXXXXXXX150XXX66930Mayo 2020
CORBALANXXXXXXXXXXX150XXX88330Mayo 2020
CORBETTOXXXXXXXXXXX150XXX70510Mayo 2020
CORCORUTXXXXXXXXXXX150XXX69490Mayo 2020
CORDERO XXXXXXXXXXX150XXX38940NO BENEFICIAMayo 2020
CORDOBA XXXXXXXXXXX150XXX97250Mayo 2020
CORDOBA XXXXXXXXXXX110XXX83710Mayo 2020
CORDOBA XXXXXXXXXXX150XXX82730Mayo 2020
CORDOBA XXXXXXXXXXX155XXX15230Mayo 2020
CORDOBESXXXXXXXXXXX150XXX32820Mayo 2020
CORES EDXXXXXXXXXXX150XXX81200Mayo 2020
CORIA ROXXXXXXXXXXX150XXX52570Mayo 2020
CORONEL XXXXXXXXXXX150XXX38240Mayo 2020
CORRAL MXXXXXXXXXXX150XXX58580Mayo 2020
CORTES HXXXXXXXXXXX150XXX96610Mayo 2020
CORTES MXXXXXXXXXXX150XXX76690Mayo 2020
CORTES OXXXXXXXXXXX145XXX34070NO BENEFICIAMayo 2020
CORTESE XXXXXXXXXXX150XXX39520Mayo 2020
CORTESE XXXXXXXXXXX150XXX44710NO BENEFICIAMayo 2020
CORTESE XXXXXXXXXXX130XXX76760Mayo 2020
CORTEZ LXXXXXXXXXXX150XXX59910Mayo 2020
CORTEZ MXXXXXXXXXXX150XXX65330Mayo 2020
COSIGNANXXXXXXXXXXX015XXX54770Mayo 2020
COSIMAY XXXXXXXXXXX150XXX71950NO BENEFICIAMayo 2020
COSTA OSXXXXXXXXXXX150XXX88610Mayo 2020