Sentencias Judiciales

Nombre y ApellidoBeneficioDetalleMes
ARELLANOXXXXXXXXXXXXXXX150XXX51330NO BENEFICIAJulio 2020
ARENAS FXXXXXXXXXXXXXXX150XXX44170Julio 2020
ARENAS HXXXXXXXXXXXXXXX150XXX09510Julio 2020
ARES JOSXXXXXXXXXXXXXXX150XXX51660Julio 2020
ARESTICOXXXXXXXXXXXXXXX150XXX25170Julio 2020
AREVALO XXXXXXXXXXXXXXX150XXX46680Julio 2020
AREVALOSXXXXXXXXXXXXXXX150XXX29570Julio 2020
ARGA#ARAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX93420Julio 2020
ARGA#ARAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX77240Julio 2020
ARGIZ DAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX44550NO BENEFICIAJulio 2020
ARGUELLOXXXXXXXXXXXXXXX150XXX62240Julio 2020
ARGUET DXXXXXXXXXXXXXXX150XXX89220Julio 2020
ARGUIBELXXXXXXXXXXXXXXX150XXX09420NO BENEFICIAJulio 2020
ARIAS HUXXXXXXXXXXXXXXX150XXX95660Julio 2020
ARIAS JUXXXXXXXXXXXXXXX150XXX62090Julio 2020
ARIAS NAXXXXXXXXXXXXXXX145XXX72450Julio 2020
ARIAS OLXXXXXXXXXXXXXXX150XXX06500Julio 2020
ARIAS OLXXXXXXXXXXXXXXX150XXX96840Julio 2020
ARIAS PEXXXXXXXXXXXXXXX150XXX62970Julio 2020
ARIAS RAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX63260Julio 2020
ARIAS SUXXXXXXXXXXXXXXX155XXX45810Julio 2020
ARIAS VIXXXXXXXXXXXXXXX150XXX99750Julio 2020
ARISMENDXXXXXXXXXXXXXXX150XXX52740Julio 2020
ARLANDI XXXXXXXXXXXXXXX150XXX42970Julio 2020
ARLATI AXXXXXXXXXXXXXXX150XXX55780Julio 2020
ARLIA MEXXXXXXXXXXXXXXX155XXX45160NO BENEFICIAJulio 2020
ARMATA MXXXXXXXXXXXXXXX150XXX11860NO BENEFICIAJulio 2020
ARMENTA XXXXXXXXXXXXXXX150XXX91620Julio 2020
ARMINI FXXXXXXXXXXXXXXX150XXX28830Julio 2020
ARNALOT XXXXXXXXXXXXXXX155XXX97710Julio 2020
ARNOLD IXXXXXXXXXXXXXXX150XXX01880Julio 2020
AROCA MIXXXXXXXXXXXXXXX150XXX44970Julio 2020
ARQUEZ DXXXXXXXXXXXXXXX530XXX25610Julio 2020
ARRASCAEXXXXXXXXXXXXXXX145XXX90920Julio 2020
ARRASCOYXXXXXXXXXXXXXXX540XXX87810Julio 2020
ARREDONDXXXXXXXXXXXXXXX150XXX93340Julio 2020
ARRIAGADXXXXXXXXXXXXXXX150XXX67260Julio 2020
ARRIETA XXXXXXXXXXXXXXX150XXX54740Julio 2020
ARRIOLA XXXXXXXXXXXXXXX150XXX04500Julio 2020
ARRIOLA XXXXXXXXXXXXXXX150XXX36900Julio 2020
ARROYO AXXXXXXXXXXXXXXX150XXX03640Julio 2020
ARROYO FXXXXXXXXXXXXXXX150XXX38940Julio 2020
ARROYO MXXXXXXXXXXXXXXX150XXX51090Julio 2020
ARRUA LOXXXXXXXXXXXXXXX110XXX77280Julio 2020
ARRUPE JXXXXXXXXXXXXXXX150XXX88010Julio 2020
ARTAZA AXXXXXXXXXXXXXXX150XXX39180Julio 2020
ARTIGUE XXXXXXXXXXXXXXX150XXX82710Julio 2020
ARTURAOLXXXXXXXXXXXXXXX150XXX53130Julio 2020
ARZAMENDXXXXXXXXXXXXXXX150XXX42930Julio 2020
ARZOGARAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX15100Julio 2020
ARZONE MXXXXXXXXXXXXXXX150XXX66580NO BENEFICIAJulio 2020
ASCHERO XXXXXXXXXXXXXXX150XXX63370Julio 2020
ASCHIERIXXXXXXXXXXXXXXX150XXX77300Julio 2020
ASCHIERIXXXXXXXXXXXXXXX150XXX52590Julio 2020
ASTE OSCXXXXXXXXXXXXXXX150XXX33170Julio 2020
ASTIZ OMXXXXXXXXXXXXXXX150XXX05400Julio 2020
ASTOLFI XXXXXXXXXXXXXXX150XXX84830Julio 2020
ASTORE HXXXXXXXXXXXXXXX150XXX57170Julio 2020
ASTORGA XXXXXXXXXXXXXXX150XXX87150Julio 2020
ASTUDILLXXXXXXXXXXXXXXX150XXX94780Julio 2020
ATIENZA XXXXXXXXXXXXXXX150XXX13240NO BENEFICIAJulio 2020
ATTOLINOXXXXXXXXXXXXXXX150XXX34850Julio 2020
AUCAPI#AXXXXXXXXXXXXXXX150XXX66560Julio 2020
AUDISIO XXXXXXXXXXXXXXX150XXX18410Julio 2020
AULESTIAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX60850Julio 2020
AURIOL NXXXXXXXXXXXXXXX150XXX25750Julio 2020
AUYERO JXXXXXXXXXXXXXXX150XXX91590NO BENEFICIAJulio 2020
AVALLAI XXXXXXXXXXXXXXX150XXX51730Julio 2020
AVALOS AXXXXXXXXXXXXXXX150XXX56710NO BENEFICIAJulio 2020
AVALOS AXXXXXXXXXXXXXXX150XXX02010Julio 2020
AVALOS EXXXXXXXXXXXXXXX150XXX02720NO BENEFICIAJulio 2020
AVALOS IXXXXXXXXXXXXXXX150XXX60610Julio 2020
AVARI CIXXXXXXXXXXXXXXX150XXX50650Julio 2020
AVECILLAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX86070Julio 2020
AVELLA MXXXXXXXXXXXXXXX150XXX34160Julio 2020
AVELLANEXXXXXXXXXXXXXXX150XXX94540Julio 2020
AVELLANEXXXXXXXXXXXXXXX155XXX85550Julio 2020
AVELLO CXXXXXXXXXXXXXXX150XXX09130Julio 2020
AVENDAÐOXXXXXXXXXXXXXXX150XXX74850NO BENEFICIAJulio 2020
AVERSANOXXXXXXXXXXXXXXX150XXX48660Julio 2020
AVEZZA NXXXXXXXXXXXXXXX150XXX44590Julio 2020
AVILA ENXXXXXXXXXXXXXXX150XXX91880NO BENEFICIAJulio 2020
AVILA EPXXXXXXXXXXXXXXX150XXX76210Julio 2020
AVILA FRXXXXXXXXXXXXXXX150XXX43700Julio 2020
AVILA HEXXXXXXXXXXXXXXX150XXX19520NO BENEFICIAJulio 2020
AVILA IGXXXXXXXXXXXXXXX150XXX23030Julio 2020
AVILA JUXXXXXXXXXXXXXXX150XXX41040Julio 2020
AVILA MAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX32830Julio 2020
AVILA NAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX27520Julio 2020
AVILA ORXXXXXXXXXXXXXXX150XXX78640Julio 2020
AVRAMOVIXXXXXXXXXXXXXXX150XXX76610Julio 2020
AWDEJCZUXXXXXXXXXXXXXXX150XXX67940Julio 2020
AWDZIEJ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX68140Julio 2020
AYALA JUXXXXXXXXXXXXXXX150XXX80610Julio 2020
AYALA JUXXXXXXXXXXXXXXX150XXX33060Julio 2020
AYALA MIXXXXXXXXXXXXXXX150XXX50800Julio 2020
AYALA PIXXXXXXXXXXXXXXX150XXX47550NO BENEFICIAJulio 2020
AYAS MARXXXXXXXXXXXXXXX015XXX51140Julio 2020
AZAD LIDXXXXXXXXXXXXXXX150XXX52140Julio 2020
AZAR ALEXXXXXXXXXXXXXXX150XXX99300Julio 2020