Sentencias Judiciales

Nombre y ApellidoBeneficioDetalleMes
BOCANEGRXXXXXXX115XXX57850Enero 2019
BOCANEGRXXXXXXX155XXX97360Enero 2019
BOCCASSOXXXXXXX150XXX68100Enero 2019
BOCCHETTXXXXXXX155XXX50200NO BENEFICIAEnero 2019
BOCCOMINXXXXXXX150XXX12140Enero 2019
BOCH SUSXXXXXXX150XXX50820Enero 2019
BODEGA EXXXXXXX150XXX36160Enero 2019
BOETTNERXXXXXXX150XXX49000Enero 2019
BOETTO EXXXXXXX150XXX75500NO BENEFICIAEnero 2019
BOFFELLIXXXXXXX150XXX41480Enero 2019
BOGADO JXXXXXXX150XXX43350Enero 2019
BOLLA ANXXXXXXX150XXX01170NO BENEFICIAEnero 2019
BOLO MIGXXXXXXX150XXX28540Enero 2019
BOLZAN DXXXXXXX155XXX91850NO BENEFICIAEnero 2019
BONANNO XXXXXXX150XXX53930Enero 2019
BONAVERAXXXXXXX150XXX06570Enero 2019
BONAVERIXXXXXXX150XXX66280Enero 2019
BONAVITAXXXXXXX150XXX72530Enero 2019
BONELL EXXXXXXX015XXX23640NO BENEFICIAEnero 2019
BONFINI XXXXXXX150XXX70920Enero 2019
BONGIOVAXXXXXXX150XXX79710Enero 2019
BONIFACIXXXXXXX155XXX45160Enero 2019
BONO ORLXXXXXXX150XXX82350Enero 2019
BONZI ANXXXXXXX150XXX99870NO BENEFICIAEnero 2019
BONZI MAXXXXXXX150XXX36910Enero 2019
BORDON FXXXXXXX150XXX10680NO BENEFICIAEnero 2019
BORDON RXXXXXXX150XXX49660NO BENEFICIAEnero 2019
BOREN CAXXXXXXX015XXX37080Enero 2019
BORGHES XXXXXXX150XXX88200Enero 2019
BORNIA PXXXXXXX150XXX29540Enero 2019
BOROMEI XXXXXXX150XXX53680Enero 2019
BORRACHIXXXXXXX150XXX09550Enero 2019
BORRAS EXXXXXXX150XXX59760Enero 2019
BORRELLIXXXXXXX150XXX87830Enero 2019
BORRO ROXXXXXXX150XXX02180Enero 2019
BORZOTTAXXXXXXX150XXX91450NO BENEFICIAEnero 2019
BOSCHINIXXXXXXX150XXX81470NO BENEFICIAEnero 2019
BOSCO DOXXXXXXX155XXX72980Enero 2019
BOSOTTI XXXXXXX150XXX44390Enero 2019
BOTTINI XXXXXXX150XXX18250Enero 2019
BOTTO JOXXXXXXX150XXX46790Enero 2019
BOUCHARDXXXXXXX150XXX59560Enero 2019
BOYLER LXXXXXXX150XXX49200Enero 2019
BRAHIM AXXXXXXX150XXX06570Enero 2019
BRAHIM NXXXXXXX155XXX90440Enero 2019
BRAIER JXXXXXXX150XXX35720Enero 2019
BRANCHESXXXXXXX150XXX30680Enero 2019
BRAU IRMXXXXXXX155XXX68070Enero 2019
BRAVO GLXXXXXXX150XXX32630Enero 2019
BRAVO PEXXXXXXX150XXX64570Enero 2019
BRAVO VEXXXXXXX150XXX65890Enero 2019
BREARD HXXXXXXX150XXX08490Enero 2019
BRENDEL XXXXXXX150XXX92460Enero 2019
BRESSAN XXXXXXX135XXX15490Enero 2019
BREUER GXXXXXXX150XXX97600Enero 2019
BREY LUIXXXXXXX150XXX13080Enero 2019
BRIGNONEXXXXXXX155XXX49270Enero 2019
BRISIGHEXXXXXXX150XXX63600Enero 2019
BRITEZ IXXXXXXX150XXX15310Enero 2019
BRIZUELAXXXXXXX150XXX10700Enero 2019
BRONZATTXXXXXXX150XXX01060Enero 2019
BRUNETTAXXXXXXX145XXX97040Enero 2019
BRUNETTIXXXXXXX150XXX85300Enero 2019
BRUNO ALXXXXXXX150XXX71120NO BENEFICIAEnero 2019
BRUNO ELXXXXXXX150XXX39130Enero 2019
BRUSSA CXXXXXXX150XXX12260Enero 2019
BRUZZECHXXXXXXX150XXX31510Enero 2019
BRZOZOWSXXXXXXX150XXX00130Enero 2019
BUCCICARXXXXXXX150XXX86580Enero 2019
BUCETA CXXXXXXX150XXX39450Enero 2019
BUCETA MXXXXXXX155XXX30190Enero 2019
BUENANUEXXXXXXX150XXX91790Enero 2019
BUENO MAXXXXXXX015XXX85880Enero 2019
BUEP ALFXXXXXXX150XXX63040Enero 2019
BUESAS AXXXXXXX155XXX19280Enero 2019
BUFFIL LXXXXXXX150XXX70340Enero 2019
BUGEIRO XXXXXXX072XXX44850Enero 2019
BUGIOLACXXXXXXX150XXX47230NO BENEFICIAEnero 2019
BUIGUES XXXXXXX150XXX98720Enero 2019
BULACIO XXXXXXX190XXX03630Enero 2019
BUONO MAXXXXXXX155XXX21410Enero 2019
BURACK SXXXXXXX150XXX09730Enero 2019
BURESCH XXXXXXX150XXX85420Enero 2019
BURGARDTXXXXXXX150XXX24410Enero 2019
BURGOS RXXXXXXX150XXX63390Enero 2019
BUSCAGLIXXXXXXX150XXX62760Enero 2019
BUSIM PEXXXXXXX110XXX62420Enero 2019
BUSTOS HXXXXXXX150XXX99060Enero 2019
BUSTOS JXXXXXXX150XXX60270Enero 2019
BUSTOS NXXXXXXX150XXX90470Enero 2019
BUTTARELXXXXXXX150XXX79950NO BENEFICIAEnero 2019
BUTTI ALXXXXXXX150XXX47860Enero 2019
BUYO ROBXXXXXXX150XXX08310Enero 2019
CA#ETE LXXXXXXX150XXX99240Enero 2019
CA#IZAREXXXXXXX150XXX50070Enero 2019
CA#ON HUXXXXXXX150XXX42660Enero 2019
CABAK JUXXXXXXX150XXX20040Enero 2019
CABALLERXXXXXXX150XXX82010Enero 2019
CABANA JXXXXXXX150XXX27140Enero 2019
CABANAS XXXXXXX150XXX52610Enero 2019