Sentencias Judiciales

Nombre y ApellidoBeneficioDetalleMes
ALMASANAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX78250Julio 2020
ALMEIRA XXXXXXXXXXXXXXX150XXX26010Julio 2020
ALMEYRA XXXXXXXXXXXXXXX150XXX41780Julio 2020
ALMIRON XXXXXXXXXXXXXXX145XXX02780Julio 2020
ALMIRON XXXXXXXXXXXXXXX150XXX40900Julio 2020
ALMIRON XXXXXXXXXXXXXXX150XXX59340Julio 2020
ALOMAR SXXXXXXXXXXXXXXX150XXX92840Julio 2020
ALOMO ALXXXXXXXXXXXXXXX150XXX80750Julio 2020
ALONSO AXXXXXXXXXXXXXXX150XXX75830Julio 2020
ALONSO AXXXXXXXXXXXXXXX150XXX46870Julio 2020
ALONSO CXXXXXXXXXXXXXXX150XXX34390Julio 2020
ALONSO CXXXXXXXXXXXXXXX150XXX75980Julio 2020
ALONSO GXXXXXXXXXXXXXXX150XXX00850Julio 2020
ALONSO HXXXXXXXXXXXXXXX150XXX08010Julio 2020
ALONSO LXXXXXXXXXXXXXXX150XXX08950Julio 2020
ALONSO VXXXXXXXXXXXXXXX150XXX50620NO BENEFICIAJulio 2020
ALPIRE FXXXXXXXXXXXXXXX150XXX06360Julio 2020
ALPUIN OXXXXXXXXXXXXXXX155XXX76760Julio 2020
ALT IRMAXXXXXXXXXXXXXXX155XXX33520Julio 2020
ALTAMIRAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX77460Julio 2020
ALTAMIRAXXXXXXXXXXXXXXX155XXX09560Julio 2020
ALTAMIRAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX98220Julio 2020
ALTAMIRAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX01070Julio 2020
ALTAVILLXXXXXXXXXXXXXXX150XXX55310Julio 2020
ALTINA RXXXXXXXXXXXXXXX150XXX49910Julio 2020
ALVA GUIXXXXXXXXXXXXXXX150XXX02880Julio 2020
ALVARADOXXXXXXXXXXXXXXX150XXX08150Julio 2020
ALVARADOXXXXXXXXXXXXXXX150XXX48210Julio 2020
ALVARADOXXXXXXXXXXXXXXX150XXX70810Julio 2020
ALVARAZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX33750Julio 2020
ALVARENGXXXXXXXXXXXXXXX150XXX35810Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX08090Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX36580Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX42850Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX48550Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX33190Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX31680Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX29210NO BENEFICIAJulio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX32950Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX18390NO BENEFICIAJulio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX010XXX19780Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX26190Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX01000Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX31580NO BENEFICIAJulio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX02270Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX01120Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX49230Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX19560NO BENEFICIAJulio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX19310NO BENEFICIAJulio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX12070Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX20320Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX87790Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX81160Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX80620Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX84950NO BENEFICIAJulio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX98670Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX56130Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX540XXX68970Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX62550Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX96480Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX77470NO BENEFICIAJulio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX99340Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX86130Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX79440Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX95220Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX76590NO BENEFICIAJulio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX76230NO BENEFICIAJulio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX155XXX25660Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX63330Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX90350Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX74630NO BENEFICIAJulio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX74860Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX70310Julio 2020
ALVAREZ XXXXXXXXXXXXXXX150XXX75340Julio 2020
ALVEZ MEXXXXXXXXXXXXXXX150XXX48870Julio 2020
ALVIS MEXXXXXXXXXXXXXXX150XXX71060Julio 2020
ALVIZUA XXXXXXXXXXXXXXX150XXX03590Julio 2020
ALZUGARAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX60700Julio 2020
AMADEO CXXXXXXXXXXXXXXX150XXX79730Julio 2020
AMADO CAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX13900NO BENEFICIAJulio 2020
AMAR SALXXXXXXXXXXXXXXX150XXX99790Julio 2020
AMARILLAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX50820Julio 2020
AMARILLAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX22580Julio 2020
AMARILLOXXXXXXXXXXXXXXX150XXX27890Julio 2020
AMATE RIXXXXXXXXXXXXXXX150XXX02420NO BENEFICIAJulio 2020
AMBOADE XXXXXXXXXXXXXXX150XXX90760Julio 2020
AMEGHINOXXXXXXXXXXXXXXX150XXX03470Julio 2020
AMEGHINOXXXXXXXXXXXXXXX150XXX24330Julio 2020
AMESPIL XXXXXXXXXXXXXXX150XXX38040Julio 2020
AMIGO CAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX94700NO BENEFICIAJulio 2020
AMILHAT XXXXXXXXXXXXXXX150XXX26310Julio 2020
AMILIBIAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX95000NO BENEFICIAJulio 2020
AMITRANOXXXXXXXXXXXXXXX150XXX32510Julio 2020
AMMI MARXXXXXXXXXXXXXXX150XXX50490Julio 2020
AMONDARAXXXXXXXXXXXXXXX150XXX79940Julio 2020
AMOS PATXXXXXXXXXXXXXXX150XXX20050Julio 2020
AMPALIO XXXXXXXXXXXXXXX155XXX77960Julio 2020
AMPOLA NXXXXXXXXXXXXXXX150XXX40370Julio 2020
AMPRIMO XXXXXXXXXXXXXXX150XXX40180NO BENEFICIAJulio 2020
ANCHAVA XXXXXXXXXXXXXXX150XXX88290Julio 2020