Sentencias Judiciales

Nombre y ApellidoBeneficioDetalleMes
AMOROSO XXXXXXXXXXX150XXX48690NO BENEFICIAMayo 2020
AMUEDO MXXXXXXXXXXX150XXX72340Mayo 2020
ANCHORENXXXXXXXXXXX071XXX11570Mayo 2020
ANDIA RIXXXXXXXXXXX150XXX91290Mayo 2020
ANDICOECXXXXXXXXXXX150XXX15640Mayo 2020
ANDINO MXXXXXXXXXXX150XXX42060Mayo 2020
ANDRADA XXXXXXXXXXX170XXX87190Mayo 2020
ANDRADA XXXXXXXXXXX150XXX43780Mayo 2020
ANDRADA XXXXXXXXXXX150XXX37310Mayo 2020
ANDREOLIXXXXXXXXXXX150XXX66070Mayo 2020
ANDREU JXXXXXXXXXXX150XXX01170Mayo 2020
ANGEL JOXXXXXXXXXXX150XXX85750Mayo 2020
ANGELERIXXXXXXXXXXX150XXX67870Mayo 2020
ANGHILERXXXXXXXXXXX150XXX13210Mayo 2020
ANGUINO XXXXXXXXXXX150XXX38740Mayo 2020
ANGUITA XXXXXXXXXXX150XXX12310Mayo 2020
ANSELMO XXXXXXXXXXX150XXX34680Mayo 2020
ANTONIANXXXXXXXXXXX150XXX58800Mayo 2020
ANTONIO XXXXXXXXXXX015XXX97980Mayo 2020
ANTUNEZ XXXXXXXXXXX150XXX00070Mayo 2020
APAULA VXXXXXXXXXXX150XXX77550Mayo 2020
APPATHIEXXXXXXXXXXX150XXX38310Mayo 2020
AQUINO AXXXXXXXXXXX150XXX44050Mayo 2020
AQUINO IXXXXXXXXXXX150XXX27410Mayo 2020
AQUINO RXXXXXXXXXXX150XXX98740Mayo 2020
AQUINO RXXXXXXXXXXX150XXX77330Mayo 2020
ARAGON GXXXXXXXXXXX150XXX00490Mayo 2020
ARAKAKI XXXXXXXXXXX150XXX62500NO BENEFICIAMayo 2020
ARAMAYO XXXXXXXXXXX150XXX57820Mayo 2020
ARANDA DXXXXXXXXXXX150XXX31840NO BENEFICIAMayo 2020
ARANDA MXXXXXXXXXXX155XXX93590Mayo 2020
ARANDA NXXXXXXXXXXX150XXX12530Mayo 2020
ARANDA SXXXXXXXXXXX150XXX43680Mayo 2020
ARARI DAXXXXXXXXXXX155XXX23520Mayo 2020
ARAUJO OXXXXXXXXXXX150XXX54190Mayo 2020
ARBELO PXXXXXXXXXXX150XXX97360Mayo 2020
ARBUCO JXXXXXXXXXXX150XXX63170Mayo 2020
ARCAPALOXXXXXXXXXXX010XXX12720NO BENEFICIAMayo 2020
ARCE ELIXXXXXXXXXXX155XXX85580Mayo 2020
ARCE HUMXXXXXXXXXXX150XXX24630Mayo 2020
ARCE MARXXXXXXXXXXX010XXX31910Mayo 2020
ARCE PAUXXXXXXXXXXX150XXX73420Mayo 2020
AREU AUGXXXXXXXXXXX150XXX41940Mayo 2020
AREVALO XXXXXXXXXXX155XXX48930Mayo 2020
ARGONDIZXXXXXXXXXXX150XXX07880Mayo 2020
ARGÜELLOXXXXXXXXXXX150XXX73150Mayo 2020
ARGUELLOXXXXXXXXXXX150XXX17170NO BENEFICIAMayo 2020
ARGUIMBAXXXXXXXXXXX150XXX05870Mayo 2020
ARIAS ALXXXXXXXXXXX150XXX07740Mayo 2020
ARIAS CAXXXXXXXXXXX150XXX83880Mayo 2020
ARIAS ESXXXXXXXXXXX145XXX37620Mayo 2020
ARIAS HUXXXXXXXXXXX150XXX56210NO BENEFICIAMayo 2020
ARIAS JUXXXXXXXXXXX150XXX05270Mayo 2020
ARIAS JUXXXXXXXXXXX150XXX34680Mayo 2020
ARIAS ULXXXXXXXXXXX155XXX63240Mayo 2020
ARIOSTO XXXXXXXXXXX150XXX14880NO BENEFICIAMayo 2020
ARMANO AXXXXXXXXXXX150XXX10510Mayo 2020
ARMENGOUXXXXXXXXXXX155XXX19700Mayo 2020
ARNABOLDXXXXXXXXXXX150XXX55790Mayo 2020
ARNAUD MXXXXXXXXXXX155XXX81490NO BENEFICIAMayo 2020
ARNIJAS XXXXXXXXXXX150XXX78050Mayo 2020
ARONOVSKXXXXXXXXXXX150XXX91210Mayo 2020
ARRAYAGOXXXXXXXXXXX150XXX35350Mayo 2020
ARRIETA XXXXXXXXXXX150XXX92780Mayo 2020
ARRIETA XXXXXXXXXXX150XXX51690NO BENEFICIAMayo 2020
ARRIOLA XXXXXXXXXXX150XXX00780NO BENEFICIAMayo 2020
ARROQUI XXXXXXXXXXX150XXX22010Mayo 2020
ARROYOS XXXXXXXXXXX150XXX51900Mayo 2020
ASCHERO XXXXXXXXXXX150XXX04430Mayo 2020
ASCUE MOXXXXXXXXXXX150XXX01470Mayo 2020
ASENSIO XXXXXXXXXXX150XXX76240Mayo 2020
ASOLINO XXXXXXXXXXX150XXX43260Mayo 2020
ASTE VICXXXXXXXXXXX150XXX85400Mayo 2020
ASTUDILLXXXXXXXXXXX575XXX34710Mayo 2020
ASUNCIONXXXXXXXXXXX155XXX39300Mayo 2020
ATAGUILEXXXXXXXXXXX150XXX41760Mayo 2020
ATALA MAXXXXXXXXXXX150XXX11670Mayo 2020
ATIENZA XXXXXXXXXXX150XXX07370Mayo 2020
AVANTAGGXXXXXXXXXXX150XXX62150Mayo 2020
AVILA LIXXXXXXXXXXX540XXX03290Mayo 2020
AVOLIO AXXXXXXXXXXX150XXX47940Mayo 2020
AYALA DEXXXXXXXXXXX150XXX31930Mayo 2020
AYALA DIXXXXXXXXXXX150XXX93510Mayo 2020
AYALA LUXXXXXXXXXXX150XXX91880Mayo 2020
AYALA NAXXXXXXXXXXX150XXX79640Mayo 2020
AYBAR JUXXXXXXXXXXX150XXX42600Mayo 2020
AYMAL OSXXXXXXXXXXX150XXX30210Mayo 2020
AZCARATEXXXXXXXXXXX150XXX68610Mayo 2020
AZCURRA XXXXXXXXXXX150XXX17130Mayo 2020
BA#ON TOXXXXXXXXXXX150XXX73490Mayo 2020
BADER MAXXXXXXXXXXX155XXX94520Mayo 2020
BAEZ ERMXXXXXXXXXXX150XXX82480NO BENEFICIAMayo 2020
BAEZ ERMXXXXXXXXXXX155XXX55060NO BENEFICIAMayo 2020
BAEZ FACXXXXXXXXXXX150XXX03260Mayo 2020
BAGUR FRXXXXXXXXXXX150XXX19280Mayo 2020
BAIED LUXXXXXXXXXXX020XXX28140Mayo 2020
BAIGORRIXXXXXXXXXXX155XXX01480Mayo 2020
BAILO AMXXXXXXXXXXX155XXX22430Mayo 2020
BALART GXXXXXXXXXXX150XXX37180Mayo 2020
BALBO NOXXXXXXXXXXX150XXX77400Mayo 2020