Sentencias Judiciales

Nombre y ApellidoBeneficioDetalleMes
ANDRIOLOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX73860Abril 2019
ANESSI NXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX07360Abril 2019
ANFUSO RXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX29660Abril 2019
ANFUSO RXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX62060Abril 2019
ANGELONIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX58560Abril 2019
ANGIULLAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX92600Abril 2019
ANRRIQUEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX19390Abril 2019
ANSELMI XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX29450Abril 2019
ANSELMI XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX80220Abril 2019
ANT NELIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX08830Abril 2019
ANTAR JOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX43450Abril 2019
ANTOLLONXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX36790NO BENEFICIAAbril 2019
ANTONUCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXX015XXX88920NO BENEFICIAAbril 2019
ANZILUTTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX21200Abril 2019
APAOLAZAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX18980Abril 2019
APARICIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX64770Abril 2019
APELLANIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX46900Abril 2019
APESTEGUXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX87940Abril 2019
AQUERRETXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX56660Abril 2019
AQUINO CXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX89440Abril 2019
ARAGONE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX78570Abril 2019
ARAIZ ETXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX05480Abril 2019
ARANDA GXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX95440Abril 2019
ARANDA JXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX26250NO BENEFICIAAbril 2019
ARANDA LXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX12240Abril 2019
ARANDA NXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX87170NO BENEFICIAAbril 2019
ARANGO EXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX77630Abril 2019
ARAUJO EXXXXXXXXXXXXXXXXXXX040XXX47690NO BENEFICIAAbril 2019
ARAYA JUXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX16850Abril 2019
ARBUATTIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX94350Abril 2019
ARCE MARXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX22710Abril 2019
ARCE RUFXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX98510NO BENEFICIAAbril 2019
ARCODACIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX28050Abril 2019
ARCODIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX10660Abril 2019
ARCUDI HXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX77930Abril 2019
ARCURI AXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX19410Abril 2019
ARENA TEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX07550Abril 2019
ARENAS AXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX80060Abril 2019
ARENAS JXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX55010Abril 2019
ARENZ SIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX20120Abril 2019
ARES HECXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX64130Abril 2019
ARFERO JXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX86990Abril 2019
ARGA#ARAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX30370Abril 2019
ARGA#ARAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX09640Abril 2019
ARGENTIEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX58540Abril 2019
ARGOMANIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX82700NO BENEFICIAAbril 2019
ARGUELLOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX96780Abril 2019
ARIAS ENXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX31770Abril 2019
ARISTO MXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX87250Abril 2019
ARIZNAVAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX48830NO BENEFICIAAbril 2019
ARLETTAZXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX55670Abril 2019
ARMAS RAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX32290Abril 2019
ARREDONDXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX83400Abril 2019
ARRIBAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX31960Abril 2019
ARRUA ASXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX92960Abril 2019
ARTERO SXXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX94880Abril 2019
ARVIA FRXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX87070Abril 2019
ARZENO LXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX56890Abril 2019
ARZENO NXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX32760Abril 2019
ASCURRA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX01780Abril 2019
ASENSIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX22000Abril 2019
ASINELLIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX165XXX06850Abril 2019
ATADIA IXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX93170Abril 2019
ATAIDES XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX75510Abril 2019
ATENA MAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX81880Abril 2019
AUCHERO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX21300Abril 2019
AUDISIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX23780Abril 2019
AUERBACHXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX40290NO BENEFICIAAbril 2019
AUGER ROXXXXXXXXXXXXXXXXXXX010XXX97880NO BENEFICIAAbril 2019
AVENDA#OXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX72180Abril 2019
AVILA JEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX38260Abril 2019
AVILA JUXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX50420Abril 2019
AVOLIO EXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX44660Abril 2019
AYALA CAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX110XXX22180Abril 2019
AYBAR EDXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX14490Abril 2019
AYBAR GRXXXXXXXXXXXXXXXXXXX170XXX11920Abril 2019
AZAR ALDXXXXXXXXXXXXXXXXXXX180XXX34490Abril 2019
AZCUETA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX157XXX32640Abril 2019
AZORES FXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX50730Abril 2019
AZU#A GAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX61420Abril 2019
AZZOLLINXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX05960NO BENEFICIAAbril 2019
BACIGALUXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX03260Abril 2019
BADUNA RXXXXXXXXXXXXXXXXXXX090XXX67930Abril 2019
BAIGORRIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX045XXX21250NO BENEFICIAAbril 2019
BAILONE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX88570Abril 2019
BAK JOSEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX88510Abril 2019
BALAGUERXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX71800Abril 2019
BALBONA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX26130Abril 2019
BALBONI XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX99030NO BENEFICIAAbril 2019
BALCARCEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX135XXX67560NO BENEFICIAAbril 2019
BALI#A MXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX33880Abril 2019
BALLERO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX86190Abril 2019
BALLESI XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX56260Abril 2019
BALLESTEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX35540Abril 2019
BALQUINTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX72590Abril 2019
BALZI ANXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX79420Abril 2019
BANEGAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX49850Abril 2019
BAR JORGXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX90980Abril 2019
BARA JOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX18640Abril 2019
BARALE HXXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX04510Abril 2019