Sentencias Judiciales

Nombre y ApellidoBeneficioDetalleMes
A#EZ ROXXXXXXXXXXXXX150XXX13680Marzo 2019
ABAD MAXXXXXXXXXXXXXX050XXX39320NO BENEFICIAMarzo 2019
ABADIASXXXXXXXXXXXXX150XXX55170Marzo 2019
ABAURREXXXXXXXXXXXX150XXX85840Marzo 2019
ABDALAXXXXXXXXXXXXXX145XXX58760Marzo 2019
ABELLAXXXXXXXX150XXX52790Marzo 2019
ABERLEXXXXXXXXXXXXXX090XXX41440Marzo 2019
ABOUKAIXXXXXXXX150XXX06030Marzo 2019
ABREGOXXXXXXXXXXXXXX150XXX50690Marzo 2019
ABREU MXXXXXXXXXXXXX150XXX60170Marzo 2019
ACEBALXXXXXXXXXXXX150XXX24320Marzo 2019
ACEROLAXXXXXXXXXXXX150XXX48590Marzo 2019
ACETO SXXXXX150XXX30540Marzo 2019
ACEVEDOXXXXXX155XXX62600NO BENEFICIAMarzo 2019
ACEVEDOXXXXXXXXXXXXX145XXX12170Marzo 2019
ACOSTAXXXXXXXXXXXX150XXX62430Marzo 2019
ACOSTAXXXXXXXXXXXXXX170XXX71980Marzo 2019
ACOSTAXXXXXXXXXXXXXX150XXX88580Marzo 2019
ACOSTAXXXXXXXXXXXXXX150XXX58480Marzo 2019
ACOSTAXXXXXXXXXXXXXXXXX090XXX58800NO BENEFICIAMarzo 2019
ACU#A AXXXXXXXXXXXX020XXX22490Marzo 2019
ACU#A MXXXXXXXXXX010XXX69840NO BENEFICIAMarzo 2019
ACU#A MXXXXXXXXXXX155XXX20410Marzo 2019
ADARO LXXXXXXXXXXXX150XXX49550Marzo 2019
ADARO MXXXXX150XXX13870Marzo 2019
ADDUCIXXXXXXXXXXXXXX150XXX09300Marzo 2019
ADRAGNAXXXXXXXX010XXX17630Marzo 2019
AFFONSOXXXXXXXXXXXXX150XXX25380Marzo 2019
AG UEROXXXXXXXXXXXXX150XXX22580Marzo 2019
AGOSTINXXXXXXXXXXX150XXX86120Marzo 2019
AGOSTINXXXXXXXXXXXXX150XXX07350Marzo 2019
AGOSTIXXXXXXXXXXXXXX150XXX51360Marzo 2019
AGRAMUNXXXXXXXXXXXX150XXX42840Marzo 2019
AGUDINXXXXXXXXXXXXXX150XXX42860Marzo 2019
AGUEROXXXXXXXXXXXXXX055XXX79920Marzo 2019
AGUEROXXXXXXXXXXXXXX150XXX85940Marzo 2019
AGUERREXXXXXXXXXXXXX155XXX43140Marzo 2019
AGUILERXXXXXXXXXXXX150XXX34930Marzo 2019
AGUIRREXXXXXXXXXXXX150XXX75130Marzo 2019
AGUIRREXXXXXXXXXXXXXXXXX155XXX06170NO BENEFICIAMarzo 2019
AGUIRREXXXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX76530NO BENEFICIAMarzo 2019
AHUMADAXXXXXX170XXX76730Marzo 2019
AHUMADAXXXXXXXXXXXXX150XXX57950Marzo 2019
AIELLOXXXXXXXXXXXXX150XXX63880Marzo 2019
AIMA HEXXXXXXXXXXXX150XXX94520Marzo 2019
AINA BEXXXXXXXXXXXX150XXX60820Marzo 2019
AIRA CAXXXX155XXX27380Marzo 2019
ALARCONXXXXXXXXXXXX150XXX14410Marzo 2019
ALBA ELXXXXXXXXXX150XXX13480Marzo 2019
ALBA ENXXXXX150XXX35990Marzo 2019
ALBANESXXXXXXXXXXXXX150XXX10180Marzo 2019
ALBARRAXXXXXXXXXXXXX150XXX10250Marzo 2019
ALBARRAXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX58510NO BENEFICIAMarzo 2019
ALBERTIXXXXXXXXXXXXX150XXX64380Marzo 2019
ALBINOXXXXXXXXXXXXXX150XXX35850Marzo 2019
ALBORNOXXXXXXXXXXXXX155XXX75350Marzo 2019
ALDERETXXXXXXXXXXXXX150XXX34810Marzo 2019
ALE MARXXXXXXXXX150XXX24360Marzo 2019
ALEGRAXXXXXXXXXXXXXX150XXX51150Marzo 2019
ALEGREXXXXXXXXXXXXXX150XXX88230Marzo 2019
ALFANOXXXXXXXXXXXXXXXX150XXX59020NO BENEFICIAMarzo 2019
ALFARAZXXXXXXXXXXXX150XXX30040Marzo 2019
ALFAROXXXXXXXXXXXXXX150XXX96790Marzo 2019
ALFIERIXXXXXXXXXXXX150XXX50820Marzo 2019
ALIJO JXXXXXXXXX150XXX49110Marzo 2019
ALLEGUEXXXXXXXXXXXX150XXX44170Marzo 2019
ALMADAXXXXXXXXXXXXX065XXX31080Marzo 2019
ALMENDRXXXXXXXXXXXXX015XXX14941Marzo 2019
ALMIRONXXXXXXXXXXXXX155XXX64310Marzo 2019
ALODI NXXXXXXXXXXXX150XXX02170Marzo 2019
ALONSOXXXXX150XXX97140Marzo 2019
ALONSOXXXXXXXXXXX150XXX86460Marzo 2019
ALONSOXXXXXXXXXXXXX155XXX03340Marzo 2019
ALONSOXXXXXXXXXXXXXX150XXX23210Marzo 2019
ALONSOXXXXXXXXXXXXXX150XXX84350Marzo 2019
ALTABAXXXXXXXXXXXXX150XXX71950Marzo 2019
ALTAMIRXXXXXXXXXXXXX150XXX84560Marzo 2019
ALTOBELXXXXXXXXXXXXX150XXX94020Marzo 2019
ALVAREZXXXXXXX155XXX17880NO BENEFICIAMarzo 2019
ALVAREZXXXXXXX150XXX99620Marzo 2019
ALVAREZXXXXXXX090XXX61830NO BENEFICIAMarzo 2019
ALVAREZXXXXXXXXXX150XXX77900Marzo 2019
ALVAREZXXXXXXXXXXXX090XXX35280Marzo 2019
ALVAREZXXXXXXXXXXXXX170XXX00980Marzo 2019
ALVAREZXXXXXXXXXXXXX150XXX90250Marzo 2019
ALVAREZXXXXXXXXXXXXX150XXX83740Marzo 2019
ALVAREZXXXXXXXXXXXXX150XXX68720Marzo 2019
ALVAREZXXXXXXXXXXXXX150XXX41300Marzo 2019
ALVAREZXXXXXXXXXXXXX150XXX38870NO BENEFICIAMarzo 2019
ALVAREZXXXXXXXXXXXXX095XXX84610Marzo 2019
ALVAREZXXXXXXXXXXXXX010XXX49470Marzo 2019
ALVARI#XXXXXXXXXXXX020XXX38520Marzo 2019
ALVEARXXXXXXXXXXXX155XXX92840Marzo 2019
ALVES OXXXXXXXXXX150XXX64630Marzo 2019
ALVIS CXXXXXXXXXXXXX150XXX52410Marzo 2019
AMATO AXXXXXXXX150XXX23060Marzo 2019
AMATO AXXXXXXXXXXX150XXX85310Marzo 2019
AMBROGIXXXXXXXXXXXXX155XXX15450Marzo 2019
AMICO PXXXXXXXXX150XXX91810Marzo 2019
AMIEL EXXXXXXXXXXX155XXX25240Marzo 2019